ARCHIVE

คอนเทนต์น่าสนใจในแวดวงความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety)
BLOG / Month: September 2023
AI ความปลอดภัยสาธารณะ
พัฒนา AI เพื่อเสริมเกราะ ‘ความปลอดภัยสาธารณะ’
By admin    |    22 Sep 2023

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ถือเป็นอีกสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เห็นได้จากที่ AI ได้กลายมาเป็นผู้ช่วยด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ แม้จะมีนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการไม่น้อย ออกมาเตือนว่า AI จะสร้างปัญหาให้กับมนุษย์ ถึงกับกล่าวว่ามันอาจทำให้มนุษยชาติต้องสูญสิ้น […]

Continue Reading